Kredyt Mieszkaniowy #na Start: Jak skorzystać z nowych preferencyjnych warunków?

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w drugiej połowie 2024 roku zacznie działać nowy kredyt na preferencyjnych warunkachKredyt Mieszkaniowy #na Start. Ma on zastąpić Bezpieczny Kredyt 2%, który w ubiegłym roku cieszył się ogromną popularnością i wielu osobom ułatwił zakup pierwszego własnego mieszkania.

Kredyt Mieszkaniowy #naStart – kluczowe informacje:

 • Wsparcie finansowe: 10-letnie dopłaty do rat kredytu, obniżające oprocentowanie
 • Długość kredytowania: Kredyt udzielany na minimum 15 lat
 • Czas na skorzystanie z preferencyjnych warunków: Możliwość zaciągnięcia kredytu do końca 2027 roku
 • Limit wniosków: 15 tys. wniosków na kwartał każdego roku (w 2024 roku maksymalnie 35 tys. wniosków )
 • Warunki udzielenia: Kredyt może być udzielany maksymalnie dwóm osobom, bez względu na rodzaj łączącego ich stosunku prawnego
 • Gwarancja wkładu własnego: W przypadku braku wymaganego 20% wkładu własnego, bank może udzielić kredytu na brakującą część, jednak nie więcej niż 100 000zł.

Kto może skorzystać z Kredytu Mieszkaniowego #na Start?

 • Osoby, które nie ukończyły 35 lat i przystępują do kredytu jako single – limit wieku nie obowiązuje, gdy w skład gospodarstwa domowego wchodzą co najmniej 2 osoby (np. kredytobiorca + dziecko, dwóch kredytobiorców)
 • Osoby, które nie posiadały i nie posiadają mieszkania/domu jednorodzinnego lub posiadają udział w prawie własności mieszkania lub spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, nie wyższy niż 50%, nabytym w drodze darowizny lub dziedziczenia. Do tego limitu nie będą wliczane nieruchomości uzyskane na tej drodze (darowizna/dziedziczenie) i darowane, przed ubieganiem się o kredyt, na rzecz osoby nie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego.
 • Osoby, które posiadają nie więcej niż jedno mieszkanie, a do członków gospodarstwa domowego wlicza się co najmniej troje dzieci.

Oprocentowanie kredytu

Dopłaty do kredytu będą uzależnione od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Dopłaty obniżą oprocentowanie kredytu do:

 • 1,5%, gdy w gospodarstwie domowym nie ma żadnego dziecka
 • 1%, gdy w skład gospodarstwa domowego wchodzi jedno dziecko
 • 0,5%, gdy w skład gospodarstwa domowego wchodzi dwoje dzieci
 • 0%, gdy do gospodarstwa domowego wlicza się troje lub więcej dzieci
 • 0%, gdy kredyt udzielany jest jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów – partycypacji w SIM (Społeczne inicjatywy mieszkaniowe) / TBS (Towarzystwo Budownictwa Społecznego) – wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej

Osiągany dochód, a Kredyt Mieszkaniowy #na Start

Warunkiem uzyskania pełnych dopłat do rat kredytu będzie spełnienie kryterium dochodowego. Wysokość maksymalnego dochodu netto będzie uzależnione od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

 • 7 000 zł netto miesięcznie – jednoosobowe gospodarstwo domowe
 • 13 000 zł netto miesięcznie – dwuosobowe gospodarstwo domowe
 • 16 000 zł netto miesięcznie – trzyosobowe gospodarstwo domowe
 • 19 500 zł netto miesięcznie – czteroosobowe gospodarstwo domowe
 • 23 000 zł netto miesięcznie – pięcioosobowe i większe gospodarstwo domowe.

Po osiągnięciu powyższych limitów dopłaty będą pomniejszane o 50gr (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego) lub 25gr (w przypadku gospodarstwa dwuosobowego i większego) za każdą przekroczoną złotówkę.

Wysokość Kredytu Mieszkaniowego #na Start, a dopłaty

Kredyt mieszkaniowy #na Start nie będzie posiadał limitów wysokości, natomiast dopłaty będą realizowane tylko do określonej kwoty kredytu. Oznacza to, że będzie można zaciągnąć kredyt w dowolnej wysokości, ale preferencyjne warunki będą obowiązywały do określonej wysokości kapitału. Im większe gospodarstwo domowe, tym wyższy limit. Dopłaty będą realizowane do wysokości kapitału :

 • 200 000 zł, gdy gospodarstwo domowe składa się z jednej osoby
 • 400 000 zł, gdy gospodarstwo domowe składa się z dwóch osób
 • 450 000 zł, gdy gospodarstwo domowe składa się z trzech osób
 • 500 000 zł, gdy gospodarstwo domowe składa się z czterech osób
 • 600 000 zł, gdy gospodarstwo domowe składa się z pięciu osób.

Dopłaty te będą zwiększane o co najmniej 10% w przypadku zakupu mieszkania w Gdańsku, Poznaniu, Krakowie czy Wrocławiu oraz o co najmniej 20% w przypadku zakupu mieszkania w Warszawie.

Powierzchnia mieszkania, a Kredyt Mieszkaniowy #na Start

Nie bez znaczenia jest także powierzchnia mieszkania, na który zostanie udzielony kredyt. To kryterium obowiązuje w przypadku kredytów hipotecznych udzielanych na zakup mieszkania, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nie będzie ono brane pod uwagę w przypadku budowy domu, ani kredytu mieszkaniowego udzielanego jako kredyt konsumencki.

Limit powierzchni mieszkania ustalono na poziomie:

 • 50 m² w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego
 • dodatkowe 25 m² za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

Zakup większego mieszkania będzie możliwy, natomiast dopłata będzie pomniejszana o 50gr za każdy przekroczony metr.

Jesteś zainteresowany zakupem mieszkania w ramach Kredytu Mieszkaniowego #na Start?

Nasi eksperci pomogą Ci przejść przez cały proces zakupu mieszkania, dostosowanego do Twoich indywidualnych potrzeb i kryteriów kredytu. Poznaj agentów Prosperity Broker i już dziś kontaktuj się z wybranym doradcą. Nie przegap swojej szansy na wymarzone mieszkanie!

Formularz Kontaktowy

Umów się z nami na spotkanie

Administratorem danych osobowych jest Prosperity Nieruchomości Sp. z o. o.  z siedzibą przy Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@prosperity.broker… czytaj więcej